پیوندها

اهداف سازمان :
1.     اجراي كامل نظام درآمد – هزينه استان
 2.     ايفاي نقش موثر در تنظيم سياست هاي اقتصادي در سطح استان
 
اهم وظايف :
 1. همكاري و هماهنگي با سازمان ها و واحدهاي اجرايي استان در پيشبرد برنامه هاي استاني.
 2. تنظيم خط مشي و اجراي سياستهاي اقتصادي در سطح استان و در چهارچوب سياست هاي اقتصادي و مالي كشور.
 3. نظارت برحسن انجام امور مربوط به تحقيق و بررسي آثار و نتايج اقتصادي، تمام سياستهاي اقتصادي واجتماعي وفرهنگي دولت در سطح استان
 4. اجراي سياستها وخط مشي هاي ابلاغي از طرف وزارت امور اقتصادي ودارائي.
 5. انجام امور محوله از طرف نهادهاي ذيصلاح استاني در راستاي سياستهاي عمومي دولت
 6. ارايه گزارش هاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان از طريق دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان.
 7. پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذيربط جهت تصويب در چارچوب سياست هاي عمومي دولت.
 8. نظارت بر واريز درآمدهاي عمومي كشور در سطح استان و همچنين اجراي وظايفي كه به موجب قانون محاسبات عمومي كشور، آيين نامه تمركز وجوه سپرده و آيين نامه خزانه معين و ساير قوانين و مقررات بعهده خزانه معين در استان محول شده است.
 9. اعمال نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحساب در دستگاه هاي اجرايي محلي وحسابرسان نظارت مالي.
 10. همكاري در جهت وصول درآمدهاي استاني
 11. هسته هاي پژوهشي: انجام تحقيقات اقتصادي مرتبط با اولويت هاي پژوهشي استان2- شناسايي اولويت ها پژوهشي و مطالعاتي استان به صورت سالانه3-بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح هاي پژوهشي پيشنهادي 4-برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي استان 5-تشكيل بانك اطلاعاتي حوزه اقتصاد و دارايي استان با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه استان 6- برنامه ريزي براي ارائه مطلوب خدمات علمي و فني7-برقراري روابط علمي با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي استان
 12. دبير خانه ستاد سرمايه گذاري استان كه مسئول رسيدگي به اعتراض و يا شكايت متقاضيان    سرمايه گذاري در سطح استان مي باشد.
 13. مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي استان : شناسايي و ارائه فرصت هاي سرمايه گذاري و تسهيل در امر سرمايه گذاري هاي خارجي در سطح استان (قبل، حين و پس از سرمايه گذاري)
 14. دبيرخانه ستاد توزيع سهام عدالت استان به منظور اجراي طرح واگذاري سهام عدالت در سطح استان تهران شامل:1- مديريت جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح بر اساس دستورالعملهاي ابلاغي از سوي ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 2-بررسي و ارزيابي عملكرد مسائل مربوط به مشكلات تعاوني ها و تهيه گزارش هاي لازم و ارائه به ستاد مركزي3-بررسي و نظارت بر جمع‌آوري اطلاعات مشمولان طرح بر اساس معيارهاي دستورالعمل مصوب ستاد
 15. دبيرخانه ستاد هدفمند كردن يارانه هاي استان: 1- آماده سازي مردم و فعالين اقتصادي استان از طريق اطلاع رساني مناسب در چارچوب دستورالعمل ها و سياست هاي ابلاغي كارگروه تحولات اقتصادي2-هماهنگي در اجراي برنامه هاي عملياتي و دستورالعمل ها و بسته هاي سياستي مصوب هدفمند كردن يارانه ها با همكاري دستگاه هاي ملي ذيربط3-جلب مشاركت و همكاري اصناف، بازرگانان، توليد كنندگان و يا ساير تشكل هاي حرفه اي و صنفي در سطح استان در چارچوب بسته ها و دستورالعمل هاي مصوب و ابلاغي4-نظارت و كنترل بر بازار كالاها و خدمات در سطح استان با هماهنگي وزارت بازرگاني 5-تشكيل ستادهاي فرعي در سطح شهرستان با مسئوليت فرمانداران به منظور ايجاد هماهنگي در سطح هر استان 
 16. كميته استاني مشترك سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان (توانمندسازي بخش خصوصي و راهكارهاي بهبود فضاي كسب و كار)
 17. كميته تخصصي اقتصادي و بازرگاني شوراي عالي ايرانيان مقيم خارج از كشور  
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^