پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پیشنهادات و انتقادات
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

نظرات
توضيحات
ارسال


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0